2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;