20 De opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; Zij verheft haar stem op de straten.