18 En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen.