25 En gij al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild hebt;