32 Want de afkering der slechten zal hen doden, en de voorspoed der zotten zal hen verderven.