30 Zij hebben in Mijn raad niet bewilligd; al Mijn bestraffingen hebben zij versmaad;