4 Die met een bedriegelijke hand werkt, wordt arm; maar de hand der vlijtigen maakt rijk.