17 Een goedertieren mens doet zijn ziel wel; maar die wreed is, beroert zijn vlees.