18 De goddeloze doet een vals werk; maar voor degene, die gerechtigheid zaait, is trouwe loon.