2 Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.