3 De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheid der trouwelozen verstoort hen.