15 De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs.