25 Bekommernis in het hart des mensen buigt het neder; maar een goed woord verblijdt het.