24 De hand der vlijtigen zal heersen; maar de bedriegers zullen onder cijns wezen.