28 In het pad der gerechtigheid is het leven; en in den weg van haar voetpad is de dood niet.