1 Een wijs zoon hoort de tucht des vaders; maar een spotter hoort de bestraffing niet.