6 De woorden der goddelozen zijn om op bloed te loeren; maar de mond der oprechten zal ze redden.