5 Der rechtvaardigen gedachten zijn recht; der goddelozen raadslagen zijn bedrog.