10 Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.