12 De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens.