2 Een ieder zal van de vrucht des monds het goede eten; maar de ziel der trouwelozen het geweld.