23 In allen smartelijke arbeid is overschot; maar het woord der lippen strekt alleen tot gebrek.