25 Een waarachtig getuige redt de zielen; maar die leugens blaast, is een bedrieger.