3 In den mond des dwazen is een roede des hoogmoeds; maar de lippen der wijzen bewaren hen.