4 Als er geen ossen zijn, zo is de krib rein; maar door de kracht van den os is der inkomsten veel.