33 Wijsheid rust in het hart des verstandigen; maar wat in het binnenste der zotten is, wordt bekend.