34 Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natien.