6 De spotter zoekt wijsheid, en er is gene; maar de wetenschap is voor den verstandige licht.