24 De weg des levens is den verstandige naar boven; opdat hij afwijke van de hel, beneden.