26 Des bozen gedachten zijn den HEERE een gruwel; maar der reinen zijn liefelijke redenen.