7 De lippen der wijzen zullen de wetenschap uitstrooien; maar het hart der zotten niet alzo.