6 In het huis des rechtvaardigen is een grote schat; maar in des goddelozen inkomst is beroerte.