10 Waarzegging is op de lippen des konings; zijn mond zal niet overtreden in het gericht.