8 Beter is een weinig met gerechtigheid, dan de veelheid der inkomsten zonder recht.