24 Liefelijke redenen zijn een honigraat, zoet voor de ziel, en medicijn voor het gebeente.