7 Als iemands wegen den HEERE behagen, zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen.