23 De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.