24 In het aangezicht des verstandigen is wijsheid; maar de ogen des zots zijn in het einde der aarde.