6 De kroon de ouden zijn de kindskinderen, en der kinderen sieraad zijn hun vaderen.