7 Een voortreffelijke lip past een dwaze niet, veelmin een prins een leugenachtige lip.