11 Des rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding.