13 Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.