7 De mond des zots is hemzelven een verstoring, en zijn lippen een strik zijner ziel.