6 De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen.