15 Luiheid doet in diepen slaap vallen; en een bedriegelijke ziel zal hongeren.