17 Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.