17 Die den leidsman harer jonkheid verlaat, en het verbond haars Gods vergeet;