20 Opdat gij wandelt op den weg der goeden, en houdt de paden der rechtvaardigen.