21 Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen daarin overblijven;