8 Opdat zij de paden des rechts houden; en Hij zal den weg Zijner gunstgenoten bewaren.